This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Без паника

Противно на широко приетата заблуда икономическата наука всъщност не се занимава със сложни и независещи от човека закони, които могат да бъдат описани само с още по-сложни математически формули. Тя е изцяло поведенческа наука, опираща се на – и близка до – социологията и психологията, и опитваща се да изследва и обяснява причините, проявленията и резултатите от човешкото действие.

Може би няма друга сфера в съвременното ни общество, където да личи толкова ясно връзката между описаните от икономистите „закони“ и психологията на човека, от банковата система с частичен резерв, която същестува в момента. Тук не е мястото да се впускам в подробни обяснения затова как функционира тя, но ще кажа, че – както всеки що годе интелигентен човек би трябвало да е наясно – стабилното ѝ съществуване е пряка функция на доверието  в нея. Тоест, ако хората масово вярват, че банковата ни система е стабилна, тя ще бъде такава при почти всяка възможна хипотеза с изключение на голяма война или друг социален или природен катаклизъм в сериозни мащаби.

Както сигурно си забелязал, в България не се води война, няма епидемия от чума, скоро не е ставало земетресение, което да опустоши половината държава, и при все че държавният дълг лека полека нараства, безработицата е относително стабилна, а външните инвестиции все така намаляват, няма икономическа криза, която да стъпи даже на малкия пръст на кризите от 1989-1990 и 1996-1997 година. При изключването на тези потенциални причини за нестабилност, е съвсем логично да се досетиш, че на практика не са налични каквито и да е обективни фактори за голяма банкова криза.

Единственият начин такава да се случи е много хора или да я поискат, или в наивната си глупост да действат все едно са я поискали. Да тръгнеш да теглиш парите си от българските банки днес, само защото някой нещо ти е подшушнал, е точно толкова тъпо, колкото да излезеш навън и да почнеш да стреляш напосоки, понеже си прочел в поредния жълт парцал, че страната ни е на прага на гражданска война.

В тази връзка хората, които започнаха да теглят депозитите си от банки в последните дни, като цяло се разделят на два типа. Първите са политически или икономически мотивирани да нанесат удар на тези банки и може би на стабилността в България като цяло. Вторите са откровени малоумници.

Остава да те помоля: не се паникьосвай заради нелепи слухове и не прави глупости, защото в този конкретен случай именно паниката може да доведе до криза, а не обратното.

Коментирай