- E-lect.net - https://e-lect.net -

Био глупост в десет стъпки

[1]Тъй като преди три дни имах щастието да се намирам в Борисовата градина по време на честването на споменатия в предишната статия [2] Международен ден на биоразнообразието, в джоба ми се озова някаква листовка, посветена на събитието. Няма да ти губя времето с обяснения защо тогава не ѝ обърнах внимание, тъй като този текст все пак не е заплануван като пътепис. Днес, обаче, се сетих за нея. Направих опит да я намеря в интернет, който се увенча с неочакван резултат.

Листовката може да бъде прочетена на сайта на Европейската комисия [3]. А резултатът е неочакван, заради нейното съдържание. За да не бъда голословен: то включва десетте първоначални стъпки, които изглежда са задължителни за всеки човек, загрижен  за биологичното разнообразие на планетата.

Сред тях фигурира разумното предложение да научиш повече по въпроса, напълно безсмислената идея да се присъединиш към някаква група във Facebook и вероятно безобидния призив да изгледаш един съвсем конкретен филм по темата (което аз не направих, така че, ако там случайно те карат да взривяваш атомни електроцентрали, си спомни, че използвах думата „вероятно”).

Всички останали стъпки в листовката са – ако ми позволиш да се обърна към българската форумна експресивност ден след празника на родната просвета и култура – WTF!?

Например, втората от тях очаква от нас да намалим своето потребление на материални стоки. Странно, аз винаги съм смятал, че основната цел на Европейския съюз, чийто изпълнителен орган е Комисията, е да допринесе за нарастването на благосъстоянието на гражданите си. Никой не е споменавал обратното, не благодаря! Потреблявахме някъде около санитарния минимум по времето на СИВ и въпреки това именно бившите членки на соц. лагера имат най-големи проблеми с опазването на околната среда (и биоразнообразието в частност). В същото време точно богатите държави, които гледат да не се ограничават много много, се справят с него най-добре.

Изобщо, механичната теория, че по-малкото потребление на материални блага, водещо до намаляващо производство, помага по някакъв начин на природата е толкова очевидно невярна, че не е нужно да се коментира [1], така че направо ще премина към следващата стъпка.

Тя изисква разумната консумация на енергия. Аз всъщност щях да бъда „за” нея, ако в случая не виждам пример за същата слепота, за която вече намекнах. Чудно ми е с какво ще момогне умереното консумиране на електричество от невъзобновяеми източници в Европа, при положение, че Китай ще изяде разликата за закуска? Решението – истинското решение – е да се премине към екологично чиста енергия от възобновяеми източници… при което намеляването на консумацията да не стане необходимо.

Още малко по-надолу, идва призивът да се храним с повече сезонна, органична храна. Да оставим настрана наличието на „органична” в него – всяка храна, която ядем е такава, освен ако авторът на листовката не е преминал на пластмаса. В случай че тази идея получи популярност, обаче, не само мнозина от нас ще измрат от глад, но и на биоразнообразието ще бъде нанесен смъртен удар.

Всъщност целта не беше ли да се опитаме да го защитим?  

 ***

[1] … но аз все пак ще го направя под линия. Нищо не опира само до въпроса колко се произвежда. Също толкова важно е какви блага – възобновяеми или не – се потребяват в процеса. Така например – ако си еко активист по-добре седни, че като нищо ще получиш удар – толкова презрените компании за производство на хартия в САЩ са отговорни за фактическото нарастване на горите в страната с (май) 8% в последните 60 години. Тъй че, в случай че екологичното мислене вземе да надделее, фактическият резултат би бил тяхното намаляване. Парадокс! [2]

[2] … а защо положението е коренно различно в Бразилия е въпрос, чийто отговор може би има нещо общо с бизнес културата, бедността и – в крайна сметка – по-ограниченото потребление.