- E-lect.net - https://e-lect.net -

Дискриминация по европейски

[1]Европейската комисия – неадекватна, както обикновено в последно време – разработва законодателство, което ще задължи публичните компании (тези, чиито акции се търгуват на борсата) да въведат 40-процентна квота на жените в бордовете на директорите си [2] до 2020 г., като в противен случай ще подлежат на санкции.

Основната цел на Европейската комисия е тази мярка да се пребори с дискриминацията на Стария континент. Аз пък, какъвто съм си глупав, си мислех, че да не те дискриминират означава да получаваш работа на база единствено на уменията, с които си я заслужил, а не за това, че принадлежиш към даден пол, раса, етнос или политическа партия.

С новото законодателство този принцип ще бъде разрушен. Да предположим, че за десет позиции в борда на дадена компания се състезават 20 души – 15 мъже и 5 жени. Да приемем за спора, че в конкретния случай 9 от мъжете покажат по-добри качества от всички жени кандидатки. При все това Европейската комисия иска от нас да елиминираме трима от тези висококвалифицирани кандидати, ефективно дискриминирайки мъжете в нашия пример.

На това отгоре, новото законодателство е грубо нарушение на друг основен принцип, на който се гради съвременното общество – принципът, че моята собственост е моя, а не на държавата, и аз имам правото да правя каквото аз пожелая с нея. Нека предположим, че притежавам голяма компания и в същото време толкова ненавиждам жените, че винаги наемам мъже, без значение, че представителките на нежния пол ще се справят по-добре с работата от тях. Ще оцелее ли компанията ми, ако заменям добри специалистки с някакви некадърници? Не, разбира се – и това би било най-тежкото наказание за всеки идиот, който оценява служителите си по характеристики, различни от техния професионализъм.

Тази година ЕК ще наложи микрорегулация на бизнеса ни, догодина, следвайки същия принцип, ще започне да създава правила кого да каним у дома си. Какъв точно е процентът на жените, които са ти били на гости през седмицата? Ако е по-малък от 40, то това е очевидна дискриминация и ще те глобим. Колко роми си поканил? Под 40% така ли? Я да видим, колко хомосексуални са вечеряли у вас, колко мюсюлмани, колко слепи и сакати хора…?

Забележително е с каква скорост членовете на Европейската комисия, които никой от нас не е избирал, се превръщат от прости обществени служители в новите ни господари. И това ще продължи, освен ако не им кажем „не”.