- E-lect.net - https://e-lect.net -

За какво ни е КЗК?

Do we need KZK [1]Публична тайна е, че таксиметровият пазар в България, че и на много места по света, е силно неконкурентен, регулиран и неадекватен както спрямо развитието на технологиите, така по отношение на нуждите на потребителите. В този смисъл е съвсем естествено за компаниите, опериращи на него, да се плашат от навлизането на нови играчи, които биха могли да се конкурират с тях, и активно да лобират срещу опитите за такова. Те имат какво да губят, защото появата на нова технология и/или по-качественото и адекватно обслужване на пазара ще се отрази на техните приходи (като големите печеливши, разбира се, са потребителите).

Това, което не намирам за естествено е държавата – в този случай в лицето на Комисията за защита на конкуренцията – да се намесва в защита на често пъти съмнителното статукво и в откровен ущърб на интересите на мнозинството български граждани, както това стана в случая с Uber в началото на тази седмица [2].

На теория целта на КЗК, струва ми се, е да пази конкуренцията като такава, а не едни пазарни играчи от конкуренцията на други. От появата на Uber в България измина повече от половин година и, ако потребителите на тази услуга я смятаха за вредна, измамна или не особено адекватна на нуждите им, това отдавна щеше да се е разчуло в информационната епоха, в която живеем. Случва с точно обратното обаче – бизнесът с превозите в София никога не е бил толкова конкурентен, колкото е днес, с всички облаги за потребителите (като например спада в цените на няколко компании, наблюдавания от мнозина факт, че таксиметровите шофьори като цяло полагат повече усилия да са любезни с клиентите си, и появата на нови онлайн приложения, подобни на това, използвано от Uber).

От КЗК, разбира се, могат да оправдаят решението си, както и множество други преди него, с особеното си тълкувание на буквата на закона, но аз не мисля, че закон, който на теория може да ни накаже, ако те почерпя за това, че си ме закарал до морето, е адекватен по какъвто и да е начин на съвременната реалност. Конкуренцията у нас няма никаква нужда от комисия, чиято цел на пръв поглед е всеки път да я мачка, но има огромната необходимост от съвременно либерално законодателство, което да защитава потребителския избор, правосъдна система, която да наказва измамниците, и власт, която да не се е сраснала в такава степен с интересите на приятелите си в бизнеса и престъпните среди.