- E-lect.net - https://e-lect.net -

Каква корупция!

Известен факт е, че премиерът много обича да се хвали с разни изкривени от ПиАр-ите му чуждестранни оценки за страната, затова не бих пропуснал да му посоча поредния повод за гордост. Успяхме! След тригодишни неспирни усилия на правителството – отразени в непрекъснатия спад на корупционния ни индекс – България най-сетне се изкачи до първото място в оспорваната борба за най-корумпирана държава в ЕС и развития свят като цяло (като предната година отстъпваше единствено на Гърция, но това вече история).

[1]Корупционният индекс на Transparency International [2] е „комплексен индикатор, базиран на информация, получена от авторитетни международни институции” и има стойности от 0 до 10 (0 означава високо ниво на корупция, 10 – ниско). За тази година индексът на страната ни е 3.3, което е трети пореден спад спрямо 3.6 през 2010 и 3.8 през 2009. (През 2008 той отново е 3.6, а за 4-те години преди това 4 и повече.) За определянето му са използвани 10 източника от 8 влиятелни независими неправителствени организации.

Ако използваме спортния изказ на най-добрия футболист сред премиерите (който впрочем е на път да стане най-добър футболист и сред футболистите), през 2011 г. България успя да изравни резултата си от 1999 и отстъпва с малко на този от 1998 – за който неуспех все още няма официално обяснение, но аз ще се осмеля да предположа, че по традиция вината е на Станишев.

Не бива да се отчайваме, обаче – оттам ни делят само няколко малки стъпки.

Тъй като дори за слепите вече е ясно, че всяко наше постижение всъщност не е наше, а лично на Бойко Борисов, няма как да не му благодаря за страхотното представяне. Браво, господин премиер – тази година първи на Запад, догодина в целия свят!