- E-lect.net - https://e-lect.net -

Конспирацията TTIP

[1]Едва ли има съмнение, че всеки път, когато подочуе словосъчетанието „свободна търговия“, типичният ляв теоретик на конспирацията си представя поредния зловещ опит на глобалния юдео-масонски заговор, въплътен от съвременния империализъм, да помете „социалните придобивки“ на трудещите се в името на това всеки илюминат да прибави по още един замък към колекцията си. В това отношение подготвяното от известно време Транслантическо партньорство за търговия и инвестиции или ТПТИ (което е по-известно със съкращението си на английски TTIP) не прави изключение.

Списъкът с нелепиците, които циркулират по адрес на TTIP наистина е огромен – като се започне от това, че споразумението се подготвя в пълна секретност (докато в действителност е достатъчно да напишеш TTIP в Google и вторият резултат ще те заведе към огромно количество документи, публикувани на сайта на Европейската комисия [2]), премине се през това, че целта му е да се разреши на американските корпорации да се разпореждат безнаказано с живота ни, и се приключи с твърдението, че приемането му ще ни отнеме 8-часовия работен ден и справедливото заплащане [3].

От всички критики по адрес на TTIP, вероятно най-основателната е, че преговорите се водят в условията на недостатъчна прозрачност. При все че много може да се каже по адрес на брюкселската бюрокрация обаче, е повече от ясно, че недостатъчна прозрачност и пълна секретност са два напълно различни термина и няма как да са строго секретни преговори, за които знаем: 1. кога се провеждат; 2. от кого се водят; 3. за какво се отнасят; и 4. до какви договорености достигат.

Още по-неоснователен е страхът, че TTIP може да бъде наложен „тайно“ на гражданите на Европа. Като всеки друг международен договор от този вид, след края на преговорите и това споразумение предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС и Евопейския парламент от една страна, и Конгреса на САЩ от друга, и подлежи на стандартна процедура по ратификация, едва с приключването на която то би могло да влезе в сила.

Друг аргумент в арсенала на левия „конспиратор“ е, че TTIP ще ограничи легитимните права на националните държави да законодателстват, въвеждайки невижданата в историята практика корпорации да съдят правителства, нарушаващи правата им, пред международни арбитражни трибунали. Трудно ми е да преценя дали хората, твърдящи предното, са просто необразовани и мързеливи (понеже биха могли да научат, че не са прави с бързо търсене в Google), или са откровени измамници, но и в двата случая истината е съвсем различна. Инструментът за уреждане на спорове между инвеститори и държави – така наречения ISDS (от Investor-State Dispute Settlement) – съществува в международното право поне от 50 години насам и е предвиден в над 2750 двустранни и многостранни международни договори.

Нещо повече: той е използван многократно – броят на арбитражните дела, заведени от инвеститори срещу държави е над 500 към 2012 г., а от завършените към онзи момент 244, близо 42 процента са решени в полза на държавите, 31 процента – в полза на инвеститорите, а при 27 процента се стига до извънарбитражно споразумение. Колкото и учудващо да е за моите приятели вляво, съществуването на ISDS не само че не е разрушило света в последните пет десетилетия, но и е помогнало за превръщането му в едно далеч по-добро място.

Критиките по адрес на TTIP далеч не се изчерпват с горните и аз не се съмнявам, че не малко хора ще приемат и тази теория на конспирацията за чиста монета. За онези от нас, които разчитат на разума си обаче, няма по-сигурен начин да проверим какво наистина се подготвя с Трансантлантическото партньорство за търговия и инвестиции от това да прочетем онази част от самото споразумение, която вече е достъпна в чернова [4].

Ако тази статия ти допада, винаги можеш да станеш приятел на E-lect във Facebook [5] или да последваш този сайт в Twitter [6].

А ако харесваш сайта и желаеш да подкрепиш развитието му, ще се радвам да ни станеш патрон в Patreon [7]. Аз от своя страна ти обещавам да не съжаляваш.