Тази опция ще възстанови настоящата страница по подразбиране като върне всички затворени секции и категории.

Michael Jackson Song

In this CD cover image released by Sony Music, “This is it,” by Michael Jackson, is shown. (AP Photo/Sony Music)