Тази опция ще възстанови настоящата страница по подразбиране като върне всички затворени секции и категории.

Отказ от правосъдие

Днес с поредната приключила реформа в съдебната система, Народното събрание още повече ограничи вече силно орязания достъп до третата правосъдна инстанция по граждански дела (която в случая е Върховният касационен съд), съобщава Дневник. Според приетите поправки в  ГПК граждански искове с цена до 5000 лева и търговски спорове с материален интерес до 10 000 нямат право да бъдат разглеждани от ВКС – при положение, че досегашният праг беше едва 1000 лева и дори той е противоконституционен.

При това приетите през 2008 г. други критерии, на които следва да отговаря дадено дело, за да достигне до третата инстанция, и които само между другото дават правото на върховните съдии буквално сами да решават какво да гледат, остават в сила.

Ще приключа информационната част от тази статия с неособено изненадващата новина, че в дъното на промените е името на Искра Фидосова, която вече – спомняш си – успя да се прояви със законодателна инициатива, облагодетелстваща нейния собствен бизнес, заради която в един идеален свят днес щеше да си се занимава само с него (по всяка вероятност от разстояние и зад продълговати гъсто наредени метални пръти).

Само едно не разбирам и то е защо Парламентът не е приел първоначалното предложение на госпожа Фидосова, повдигащо прага значително повече. Та, нима след като достъпът на обикновените граждани до триинстанционното правосъдие бе премахнат, трябва да спираме дотук? Даже най-добре съществуващата сложна, несправедлива и даващо големи възможности за корупция нормативна уредба да бъде заменена от само един член: „Ще се гледат онези дела, които Бойко Борисов реши, че си заслужават”.

По този начин не просто ще сведем корупцията до нула, защото – знае се – премиерът е така неподкупен, че Робеспиер би си оскубал косата от яд, но и окончателно ще освободим съдиите от задължението да се занимават с маловажни искове, понеже Той никога няма да им изпрати такива.

П.С: Между другото, добре, че беше тази новина, за да ме извади от тъпичкия свят на илюзиите, в който живея. Аз, не знам защо, си мислех, че в една демокрация всички са равни и съответно имат еднакво право на съдебна защита. Сега, обаче, прогледнах, и занапред никога няма да се усъмня, че някои сме – как беше в закона – по-дребни от останалите. Интересно кога ли тази истина ще достигне до съда в Страсбург?