- E-lect.net - https://e-lect.net -

Още за циганския проблем

[1]Пиша този кратък материал, силно изнервен от човешката глупост (против която, по думите на самия Шилер, и самите богове напразно се борят… но все пак съм длъжен да направя отчаян опит). Текстът ми е отговор на непрекъснато повтаряното от всевъзможни читатели във връзка с предишната статия за циганите и отношението ни към тях [2] твърдение, че видиш ли тези хорица изяждат плодовете на труда ни и едва ли не си живеят живота от нашите данъци.

Понеже леко взе да ми писва да съм политически коректен, ще си позволя да споделя, че е тежка и вероятно нелечима форма на идиотия да вярваш в подобна глупост. За да не бъда голословен, ще ти подскажа, че тази ми мисъл може да се потвърди за около пет минути от иначе безценното време на заболелите с бързо скролиране на закона за държавния бюджет (за целите на упражнението нека бъде този за 2010 г.). Та там можеш да научиш, че общите разходи на държавното обществено осигуряване са предвидени да бъдат 8 372 863,4 хил. лв. (т.е., грубо казано, под 40% от всички пари, които държавата ще похарчи през годината). От тази сума за пенсии са заделени 7 135 011,4 хиляди лева. За социални помощи и обезщетения: точно 1 085 746,8 хил. лв.

Нека за момент паднем на нивото на по-заблудените „родолюбци” и приемем за целите на спора, че нито един пенсионер не е циганин (очевидно невярно) и че всички средства за социално помощи и обезщетения отиват за това малцинство – още по-голямо преувеличение, предвид факта, че едва ли и половината са предвидени за него. По-нататък ще ти припомня, че броят на хората, получаващи пенсии, е около 2 300 000, а този на ромите – може би към милион (при все че официално те нямат и 400 000). Бързо пресмятане и излиза, че дори при такова очевидно нереално приближение за всеки български пенсионер държавата е заделила над 3 пъти повече пари отколкото за произволен циганин.

(В действителност разликата е по-голяма.)

Е, всички знаем точно как живее споменатият български пенсионер. Сега си представи какво е да се оправяш с около една четвърт от неговите средства. А ако се върнем на макрониво, цялата сума, предвидена за социални помощи и обезщетения, е около 5% от бюджета на България. Поради което изобщо не мога да се въздържа да не пожелая на следващия олигофрен, който ми каже, че с данъците си поддържа прекрасния живот на циганите, да вземе възможно най-скоро да се гръмне. Фигуративно казано, де – при това ниво на интелект подобно уточнение е задължително.

Забележка: Информацията за държавния бюджет, цитирана тук, е взета от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., който може да бъде открит в Държавен вестник, брой 99.