- E-lect.net - https://e-lect.net -

Помогни на Боян!

[1]По принцип не харесвам каузите във Facebook, но тази прави изключение. Споменатият в заглавието Боян, се казва Боян Стефанов Йорданов и страда от злокачествено раково заболяване с метастази в стомашната кухина, черния дроб и лимфните възли. Както можеш да разбереш от обръщението [2] на майка му, след три хирургически операции и химиотерапия той вече не може да бъде лекуван в България. Лечението, обаче, може да се осъществи в Турция и Боян би могъл да се излекува напълно.

Това, естествено, струва много пари – от 30 до 50 000 евро за високодозовата терапия и трансплантацията на стволови клетки, от които той се нуждае, и по още 3000 евро за всеки от допълнително необходимите три курса химиотерапия. Според сайта, който се е посветил да помогне на Боян [3], сумата, събрана до този момент, е 17 620 лв.

Няма да ти посочвам банкова сметка – нея можеш да я видиш, ако решиш, че желаеш да подкрепиш каузата и последваш горния линк. Както намекнах в началото, подкрепата си за Боян би могъл да дадеш и във Facebook [4]. Но, ако просто ще отбиеш номера като влезеш в групата, по-добре не го прави. В момента, в който пиша това, там вече има 9439 души, а събраните пари са… да, вече ти казах.   

Впрочем Боян е на 26 години – малко по-голям от мен и вероятно около възрастта, на която си ти. Именно ти – активният млад човек, вярващ в доброто – си способен да му подадеш ръка.