- E-lect.net - https://e-lect.net -

Свобода за Аревик

[1]Не виждам никой да е писал по темата, така че бързам да ти съобщя, че в свое определение от 16-и този месец административният съд в град Монтана постанови, че арменската гражданка Аревик Шмавонян следва да бъде освободена от СДВНЧ-Бусманци. При все че българският закон не предвиждаше преразглеждане на мярката за Аревик, разбунила обществото ни в последно време, съдът приложи европейското право и реши в полза на нейната отмяна.

В определението членовете му констатират, че родното законодателство по отношение на имиграционното задържане не отговаря на правото на ЕС (нещо, с което всички ние така или иначе сме наясно). Затова мярката на Аревик е заменена с по-лека такава: „ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване” до отпадане на пречките да напусне България.

Определението на съда не подлежи на обжалване и следва да бъде изпълнено от МВР. При получаването на повече информация, темата ще бъде ъпдейтвана, така че, ако имаш интерес към нея, можеш да продължиш да я следиш в E-lect.