Тази опция ще възстанови настоящата страница по подразбиране като върне всички затворени секции и категории.

След тях потоп

Най-вероятно си забравил, но едно от обещанията на новото ни „реформаторско“ мнозинство (впрочем записано и в програмата на правителството) беше да се прави „задължителна предварителна оценка на въздействието на законодателните и нормативните актове“ на парламента и на изпълнителната власт, което в комбинация с предвижданата възможност за „гражданско участие при важни за страната въпроси“ трябваше да ни даде някаква сигурност, че това управление няма да се поддаде на популизма на една или друга група за натиск, а ще прави политика с дългосрочен хоризонт в полза на мнозинството български граждани.

Е, вчера стана ясно колко държи на обещанията си правителството. Не знам за теб, но за мен не са много толкова явните примери за пренебрежение към принципите на правовата държава и собствените обещания на управляващите от подписания в нещо като полунелегалност меморандум за разбирателство между тях и представителите на родните синдикати (които теоретично представляват интересите на няма и десет процента от българските работещи – почти всички в държавната сфера – а на практика защитават интересите най-вече на собствените си почти несменяеми ръководства), с който на практика се зачерква и малкото постигнато по пътя ни към работеща пенсионна система. Този меморандум, нека припомня, бе подписан без абсолютно никаква оценка за въздействието на нормативните промени, които ще произведе, без каквото и да е обсъждане в гражданското общество, и при острата опозиция на що-годе цялото икономическо съсловие в България, което отдавна предупреждава, че ефектът именно от мерките, предвидени в него, ще бъде изцяло негативен.

Все още не е ясно дали споразумението представлява опипване на почвата от страна на Борисов или категоричен правителствен ангажимент, но в едно съм сигурен – от управление, което е готово да приеме всяко искане – дори най-безумното такова! – на всяка по-сериозна група за натиск, не можем да очакваме нито една дългосрочна реформа, която ще се отрази положително на бъдещето на страната.