- E-lect.net - https://e-lect.net -

Тодоре, защо?

[1]Една стотна от това, което е построил Тодор Живков за България и което е направено за тези години, да направиме, ъъъ да достигнеме икономическия ръст на тогавашната държава, би било огромен успех…

Бойко Борисов, Откровение 7.11

За никого не е тайна, че българският премиер не само винаги съумява да бъде по-католик и от папата, и от самия Господ, но едновременно с това да се изявява като по-правоверен мюсюлманин от Осама, ако ми простиш образното сравнение. Което идва да подскаже, че ми звучи някак недостоверно омразата му към комунизма (погубил дядо му, доколкото си спомням) да е еднаква по сила с любовта към епохата и личността, олицетворяваща я в най-воляма степен, изразена в горния цитат.

До каква степен той е признак за психически проблем и откъде започва да е смотан популизъм ще оставя да нищят психиатрите и специалистите по ПиАр. В E-lect основно ни интересува истината и затова ми се иска да кажа няколко думи за личния принос на Тодор Живков за развитието на България. Въпросният звучи горе-долу така: Възродителен процес и опит да бъде прогонена една осма от населението на страната. Check! Огромен външен дълг, който  не само, че продължаваме да изплащаме 21 години след смяната на властта, но и ще ни тежи поне още толкова. Пак така! Безумна и несъобразена с ресурсния ни потенциал индустриализация. Check! Най-лошата пътна инфраструктура в развития свят (поне сред онези държави, които съм посещавал). Поредна отметка! Диктатура, политически арести и ограничаване на всички права на щастливото население. Пак! И за довиждане, икономическа криза, при която на пазара липсваха най-основни потребителски стоки. Check!

Иначе казано, Бойко Борисов (отново) е прав, дори когато греши. Няма съмнение, че нито едно правителство след 1989 г. не се е отразило толкова значимо на България. Това, което ме притеснява, обаче, са опитите на днешния премиер не просто да се сравнява с Тодор Живков, но дори да го надмине.

Слава Богу, ако мога да си позволя за втори път да използвам думи от Откровението Борисово, двамата са несъизмерими. Засега!