- E-lect.net - https://e-lect.net -

Университетът в Перник

[1]След като наскоро президентът изтъкна иначе очевидната нужда от реформа в българското образование [2], вчера парламентът подкрепи „с огромно мнозинство” първата значима крачка в тази посока, гласувайки за откриването на Европейски политехнически университет в Перник. Наименованието на новоизлюпеното учебно заведение „отразява специфичната област, в която ще се обучават студентите”, разясни идеята народната представителка от ПП ГЕРБ Галина Банковска. Предвижда се пернишкият (извинявам се, европейският) университет да произвежда по 1800 специалисти по компютърни науки, комуникационна и компютърна техника, архитектура, строителство и геодезия годишно.

За да потръгне проектът, за него дори няма да важи одобрената пак от същия парламент не особено отдавна забрана един професор да преподава в две висши учебни заведения.

Ако ми позволиш профанското мнение (все пак не съм депутат от ГЕРБ и не я разбирам реформата в образованието) – е, няма такава глупост. На „огромното мнозинство”, подкрепило проекта, ми се ще да припомня, че 1. сме в период на криза; 2. в страната съществува неестествено голямо количество висши училища; 3. поради което нито едно от тях не получава субсидията, от която има нужда, дори за да поддържа основната си дейност (какво остава за изследователска работа, обновяване на материалната база и каквото още му се полага да върши); 4. в София всъщност има университет, който произвежда специалисти – при това добри – по компютърни науки, комуникационна и компютърна техника – неговото име е ТУ; 5. като се замисля има и такъв, обучаващ архитекти, строители и геодези (той пък се казва УАСГ); и 6. на този фон огромната инвестиция в Перник е меко казано нагла.

На теб от друга страна мога да кажа, че това далеч не е първата скъпоструваща и лишена от смисъл идея на новото управление (което може би обяснява защо господин премиерът все се оплаква от липсата на пари… например за разплащане с бизнеса) – т.нар. Български Лувър [3] е само един доволно фрапиращ пример в тази насока.

Ако продължава в същия дух, партия ГЕРБ сериозно трябва да преосмисли повишаването на броя на възпитаниците на Европейския политехнически университет, защото на следващите избори май само те ще гласуват за нея.