Тази опция ще възстанови настоящата страница по подразбиране като върне всички затворени секции и категории.

Финансовото планиране като ваксина против ониоманията

Който се е отказал от излишества, той се е избавил от лишения.Емануел Кант

Болестта на „шопинг маниаците“, известна като „ониомания“, започва да се разпространява като страничен ефект на прогресиращото развитие на обществото. Ако тя до скоро се наблюдаваше само в развитите държави, сега вече се появява и в останалия свят (разбира се, и у нас), успоредно с нарастването на благосъстоянието на гражданите. Засегнати от болестта са хора от всички възрастови, социални, професионални и академични групи.

Новите технологии от последните 10-15 години позволяват на всеки потенциален консуматор да задоволи и най-невероятната си нужда в момента на нейното възникване само с едно кликване на мишката и с пари, които не притежава (чрез кредитна карта или овърдрафт). Изследователят на консумативната култура Грант Макракън казва следното за това явление: „Материалната и сетивната близост с огромното разнообразие от консуматорски възможности много лесно обсебва начините, по които всеки човек си представя конкретни и реални варианти за подобряване на живота си”.

До скоро икономическата наука смяташе човека за „рационално” същество, действащо правилно по отношение вземането на решение и правенето на избор за инвестиции, потребление, спестяване и прочие. Представителите на поведенческата икономика и поведенческите финанси доказаха, че това не винаги е вярно и че хората действат в рамките на това, което те наричат ограничена рационалност. Шопинг маниаците са класически пример за ирационално икономическо поведение. Не е ясно дали „терапевтичният” момент настъпва с притежанието на дадена стока или в процеса на нейното придобиване. За тях е характерно, че изпитват постоянен страх и тревога да не би да изостанат и в каква позиция са по отношение на  другите хора (приятели, колеги, съседи, роднини), и под влияние на желанието да заявяват статус или принадлежност към социална класа или група продължават да „въртят” консуматорското колело отново и отново,  докато не се изправят пред сериозни финансови проблеми.

Хората изпаднали в подобна ситуация изживяват болезнено социално-икономическите процеси и в опита им да се измъкнат всеки ход се превръща в това което шахматистите наричат цугцванг, т.е. в грешка.

Най-сигурната превантивна мярка срещу ониоманията е финансовото планиране и управлението на личните финанси. Някои хора се справят сами, но те са много малко. (Това е и едно от обясненията за съотношението между богати и бедни по света; съдбата на 99 процента от тото-милионерите; защо някои професионални спортисти със седемцифрени доходи на 25-годишна възраст, на 30 губят всичко и спят под мостовете; както и за много други финансови аномалии).

От около 40 години услугата финансово планиране и управление на личните финанси се предоставя от професионални финансови консултанти, най-напред в САЩ, а след това и в останалите развити страни (от известно време и у нас – виж повече на сайта на Института на дипломираните финансови консултанти – ИДФК). Ако до преди кризата от услугата се възползваха по-заможните граждани (със средни и високи доходи), сега тя все повече се превръща в необходимост за всеки. Финансовото планиране задава посока и смисъл на финансовите решения, които вземаме постоянно, влияе върху финансовото ни състояние и помага да разпределим най-оптимално ресурсите, с които разполагаме между настоящето и бъдещето, както и за най-ефективното им използване.