- E-lect.net - https://e-lect.net -

ACTA

Ако се съди по мнението на привържениците на конспиративните теории, по всяко време някой някъде мисли как да ни затрие. Поредният такъв заговор идва от създателите на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (по-популярно като ACTA). Ако трябва да съм честен, допреди няколко дни аз лично не бях чувал за него – после попаднах на тази статия в блога на Енея [1], в която ACTA се сравняваше с наистина проблематичните американски проектозакони SOPA и PIPA, и понеже темата ми е интересна, се хванах да почета повече за зловещото… така де зло, което е на път да ни се стовари върху главите. В същото време по темата писаха още двама от блогърите, които искрено уважавам – Григор Гачев [2] и Комитата [3].

[4]За съжаление, и техните коментари, и няколкото други, на които попаднах, са страшно разочароващи. Не че ACTA не е донякъде проблемно споразумение, не, но то няма почти нищо общо с чудовището, в което много интелигентни хора са го превърнали (а това само доказва, че масовите истерии могат да увлекат дори рационално мислещи индивиди и да ги накарат да пишат глупости).

Както може би вече си разбрал, тема ми не е толкова Търговското споразумение срещу фалшифицирането, колкото по-глобалният въпрос за манипулирането на общественото мнение. Да вземем едно конкретно твърдение, което го има навсякъде:

След окончателното му оформяне (на ACTA, бел. моя) до съдържанието му са допуснати (под строго обвързване с абсолютно неразгласяване) представители на някои най-големи корпорации. Предвижда се ключовите му текстове да останат тайна колкото се може по-дълго дори след подписването им от различните държави – само да се прилагат последствията им…

Всъщност цялото съдържание на ACTA е достъпно за всеки от 15 ноември 2010 г. насам, а на страницата на Съвета [5] го има на български. В друга версия горното твърдение се трансформира в документ, който не е демократично обсъждан и ще ни бъде наложен без санкцията на народните ни избраници. Това също е лееко странно, защото след като бъде подписан един международен договор изисква ратификация. А тя в България се осъществява от Народното събрание (освен при някои изключения, каквото ACTA не е), така че родните депутати ще имат възможност да се произнесат по споразумението (като отделен е въпросът доколкото на тях може да им се вярва).

Разбирам, че не всеки е длъжен да се интересува от право, но все пак Конституцията [6] на страната е публично достъпна, така че все ми се струва, че е редно да сверяваме мненията си с нея – най-малкото, за да не се излагаме.

Но да карам напред. ACTA, пише по блоговете, обявява производството на генерични лекарства без изрично разрешение за международно незаконно. Нека направим един експеримент – претърси текста [7] на договора за подобен член! Не намираш нали? Там не само, че няма такъв, но всъщност има изречение, признаващо принципите, определени в Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС и общественото здраве [8] от 14 ноември 2001 г.

Отново ще си позволя да цитирам:

Граничните служители имат правото (всъщност задължението) да проверяват всички дигитални устройства, пренасяни от граждани, за наличие на “пиратско” съдържание. Изискването да докаже законното придобиване на всяка бройка съдържание (всеки филм, песен, текст и пр.) пада върху гражданина.

Да опитаме ли отново упражнението с четенето на текста на договора! Да, в него не се споменават граждани или дигитално съдържание, но за сметка на това има разпоредба за изключване от обхвата на предвидените мерки на стоките с нетърговски характер в ръчния багаж (чл. 14), както и изискване носителят на правата не само да предостави убедителни доказателства, че въпросните права са нарушени според местното законодателство (чл. 17), но и достатъчно адекватно обезпечение или еквивалентна гаранция, за да бъдат защитени ответникът и компетентните органи и да се предотвратят злоупотребите (чл. 18).

Но нека продължа:

Сайт, в който е споделена „нарушаваща авторските права” информация, трябва да бъде спиран при поискване от корпорацията-праводържател.

Няма такъв текст – няма и нищо, което дори бегло да намеква за подобна опция.

Софтуер, който може да чете съдържание, “заключено” с цел защита на авторски права, автоматично става незаконен.

Няма такъв текст и – познай! – няма нищо, което дори бегло да намеква за подобна опция.

За нарушения на интелектуални права (напр. слушане на “пиратствана” музика) се предвиждат наказания, които включват затвор. На теория, затвор се предвижда само за “комерсиално” използване на защитено съдържание. Какво е комерсиално използване обаче се определя от корпорациите-праводържатели.

Както всеки може да види, в целия договор отсъства терминът „комерсиално” – използва се терминът „в търговски мащаби”, който е доста ясно дефиниран и няма как да включва слушането на пиратствана музика. Освен това затвор не се предвижда за нищо конкретно – лишаването от свобода се споменава единствено в чл. 24 като една от опциите за наказване на престъпления със сходна тежест (като изборът е оставен изцяло на националното законодателство).

Дефиницията какво е интелектуална собственост е доста общо описана и може да засегне дори блогъри, които споменават търговска марка в критична статия.

Пълна глупост, като се има предвид, че в чл. 5, т. „ж” ACTA пренасочва към дефиницията за интелектуална собственост, такава каквато е записана в ТРИПС [9]. А ТРИПС, ако не знаеш, е споразумение, подписано през 1994 г., така че, ако горното беше вярно, щяхме да го видим отдавна, нали?

Мога да продължавам с изброяването на примери, но мисля, че гледната ми точка вече е станала достатъчно ясна. Не че ACTA си няма кусури. И не че всеки е длъжен да разбира от право. Но, когато човек говори за определен юридически документ, като минимум трябва да го прочете (текстът на този конкретен толкова секретен договор е откриваем след 15-секундно търсене в интернет), най-малкото за да не говори наизуст. Никога не съм разбирал тия истерии и ми е малко тъпо, че хора, които уважавам и чета, от които в крайна сметка се информирам, и които често пъти са заставали на страната на здравия разум, са способни да изпишат цитираните неистини и още много други, без да се опитат поне да ги проверят.