- E-lect.net - https://e-lect.net -

Inconvenient That

[1]Когато преди малко по-малко от 7 години Ал Гор получи Нобеловата си награда за мир за заслуги в борбата срещу Глобалното затопляне™, в речта си той направи едно от онези пророчества, които така наречените „алармисти“ толкова обичат да използват, за да стряскат публиката си, и удобно да забравят, щом не се сбъднат. Та, тогава Ал Гор предрече, че полярната шапка на Северния полюс ще е изчезнала напълно (през лятото) само след 7 години.

Мнението на Гор впрочем съвсем не беше изолирано – с него се съгласиха много големи имена в лагера на климатолозите, защитаващи идеята за причинено от човека глобално затопляне.

Седем години по-късно последните сателитни данни, публикувани от финансирания от NASA NSIDC (US National Snow and Ice Data Center) показват, че през това лято ледената шапка в Арктическия регион покрива 5.62 милиона километра и се е увеличила с 43 процента през последните 2 години. (В същото време данните на Датския институт за метеорология показват 63-процентно повишение на площта, покрита с поне 30 процента лед.)

Осмелявам се да предположа, че господин Гор и колегите му „алармисти“ по света и у нас нито ще си спомнят за предвижданията си от 2007-2008 г. (а що остава да признаят, че са били в грешка), нито дори ще споменат растящата ледена шапка в кампанията си за разпространяване на неудобната истина.