Тази опция ще възстанови настоящата страница по подразбиране като върне всички затворени секции и категории.

Без паника

Противно на широко приетата заблуда икономическата наука всъщност не се занимава със сложни и независещи от човека закони, които могат да бъдат описани само с още по-сложни математически формули. Тя е изцяло поведенческа наука, опираща се на – и близка до – социологията и психологията, и опитваща се да изследва и обяснява причините, проявленията и резултатите от човешкото действие.

Може би няма друга сфера в съвременното ни общество, където да личи толкова ясно връзката между описаните от икономистите „закони“ и психологията на човека, от банковата система с частичен резерв, която същестува в момента. Тук не е мястото да се впускам в подробни обяснения затова как функционира тя, но ще кажа, че – както всеки що годе интелигентен човек би трябвало да е наясно – стабилното ѝ съществуване е пряка функция на доверието  в нея. Тоест, ако хората масово вярват, че банковата ни система е стабилна, тя ще бъде такава при почти всяка възможна хипотеза с изключение на голяма война или друг социален или природен катаклизъм в сериозни мащаби.

Както сигурно си забелязал, в България не се води война, няма епидемия от чума, скоро не е ставало земетресение, което да опустоши половината държава, и при все че държавният дълг лека полека нараства, безработицата е относително стабилна, а външните инвестиции все така намаляват, няма икономическа криза, която да стъпи даже на малкия пръст на кризите от 1989-1990 и 1996-1997 година. При изключването на тези потенциални причини за нестабилност, е съвсем логично да се досетиш, че на практика не са налични каквито и да е обективни фактори за голяма банкова криза.

Единственият начин такава да се случи е много хора или да я поискат, или в наивната си глупост да действат все едно са я поискали. Да тръгнеш да теглиш парите си от българските банки днес, само защото някой нещо ти е подшушнал, е точно толкова тъпо, колкото да излезеш навън и да почнеш да стреляш напосоки, понеже си прочел в поредния жълт парцал, че страната ни е на прага на гражданска война.

В тази връзка хората, които започнаха да теглят депозитите си от банки в последните дни, като цяло се разделят на два типа. Първите са политически или икономически мотивирани да нанесат удар на тези банки и може би на стабилността в България като цяло. Вторите са откровени малоумници.

Остава да те помоля: не се паникьосвай заради нелепи слухове и не прави глупости, защото в този конкретен случай именно паниката може да доведе до криза, а не обратното.